IKC De Schilden

De Kameleon

Samen leren, spelen en ontwikkelen

Basisschool De Kameleon is een open katholieke school met zo'n 250 kinderen. De kinderen komen voornamelijk uit het eigen dorp, maar ook uit de omliggende woongebieden.
De Kameleon is een basisschool met een fijne sfeer, waar kinderen geholpen worden om het beste uit zichzelf te halen. De lestijden zijn op alle dagen gelijk: van 8.30-14.00 uur.

De Kameleon kiest voor een stevige basisvorming. Ons uitgangspunt is om iedere leerling, zoveel als mogelijk, een eigen ontwikkelingsproces te laten doorlopen. Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het ondersteunen (extra instructie, materiaal, etc.) waar dat nodig is en uitdaging bieden waar dat mogelijk is (door Levelwerk en het Leerplein).

Vanuit opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) gaan we ervan uit dat elk kind in interactie staat met zijn omgeving: wat heeft dit kind nodig, in deze omgeving en in deze situatie om te komen tot de volgende stap in zijn ontwikkeling?

We hebben een viertal uitgangspunten geformuleerd die voor alle groepen gelden. De vier uitgangspunten zijn sociaal leren, strategisch leren, betekenisvol leren en leren leren. Bij de uitgangspunten staat onze missie centraal: "Samen leren, spelen en ontwikkelen".